Om os   Kontakt   Links   English
 
 
  Flow simulering
 
  Termisk simulering
 
  Rådgivning
 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Simulering af størkning og termiske spændinger
Ved at anvende computer simulering af størkningen af den flydende metal I trykstøbeformen kan en masse potentielle defekter forudsiges længe før det kostbare støbeværktøj fremstilles. Som med flow simuleringen kan indkøringstiden af nye produkter minimeres og risikoen for store produktionsforsinkelser pga opstartsproblemer bliver minimeret.

Simulering af de termiske spændinger i den termiske varmebalance kan også simuleres og derved kan cyklustiderne minimeres. Typiske resultater fra den termiske simulering er:

  • størkningsporøsiteter
  • efterfødningsproblemer
  • hot spots I emnet og I værktøjet
  • størknngstider (for at evaluere kølesystemet)
  • varmefordelingen i støbeværktøjet
  • cyklustider

Næsten alle støbefejl er en kombination af flere forskellige procesafvigelser og de allerfleste kan føres tilbage på en kombination af uheldigt design af emnet og dårligt indløbssystem/ udluftnings-system. Mange af disse fejl kunne være blevet undgået ved benyttelsen af computer simulering i opstartsfasen. Men det er aldrig for sent at anvende computer simulering og selv på kørende processer anvendes computersimulering til bestemmelse og eliminering procesfejl.
4C-Technologies dokumenterer resultaterne dels i en rapport og måske endnu vigtigere via animationer af flowet og størknngen. Der benyttes animationer i Quicktime formatet .mov og en gratis fremviser kan hentes på quicktime.com.

Som en overbygning på flow og størkningssimulerngen tilbydes endvidere en simulering af de termiske spændinger. Her importeres alle resultater fra både flow og størkningssimuleringen og disse anvendes til at beregne de termiske spændinger I både emne og værktøj. Ved hjælp af denne simulering kan man få en indikation af hvorledes emnet vil slå sig, når det kommer ud fra værktøjet.

4C-Technologies . Hemmersvej 24 . DK-7800 Skive.- 2446 0936 .